Oferta dla Rolników - Bank Spółdzielczy w Dębicy
 
Rolnicy - kredyty
 
W ofercie kredytów dla rolników posiadamy :
 
Kredyty Obrotowe: z przeznaczeniem na produkcję rolną - nawozy, nasiona, pasze i inne biezące potrzeby gospodarstwa. Oprocentowanie od 10 % w stosunku rocznym.
 
Kredyty w rachunku bieżacym - linia kredytowa, wygodne rozwiązanie dla utrzymania płynności finansowej gospodarstwa/firmy. Oprocentowanie negocjowane.
 
Kredyty inwestycyjne - zakup, modernizację, remonty środków trwałych. Oprocentowanie od 7,5% w stosunku rocznym.
 
Kredyty na zakup maszyn i urządzeń rolniczych. Oprocentowanie od 9% w stosunku rocznym.
 
Kredyty samochodowe. Oprocentowanie od 9% w stosunku rocznym.
 
Kredyty w rachunku ROR- debet. Oprocentowanie 11,5% w stosunku rocznym.
 
 
 Rolnicy - rachunki
 
 W ofercie dla rolników posiadamy rachunki :
 
Rachunek bieżący -firmowy: rachunek ten przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodaczą oraz firm branży rolnej. Oferuje pełną obsługe rozliczeń, możliwość uzyskania linii kredytowej, obsługe firmy przez internet.
opłata za rachunek - 25 zł miesięcznie,
opłata za rachunek internetowy - 5 zł miesięcznie,
przelewy : wewnętrzne - bez opłat, zus - 3 zł., pozostałe - 2 zł.,
przelewy internetowe : wewnętrzne - bez opłat ,   pozostałe - 50 groszy.
 
Rachunek ROR : rachunek ROR przeznaczony jest dla rolników  indywidualnych. Oferuje obsługę rozliczeń, możliwość uzyskania  kretytu odnawialnego w ROR (debet) oraz obsługę przez internet.
Opłata za prowadzenie rachunku w wysokości 2 zł miesięcznie,
rachunek internetowy - 1 zł miesięcznie,
przelewy wewnętrzne - bez opłat ,
przelewy do innego banku  - 90 groszy,
pozostałe przelewy - 0,5% kwoty , nie mniej niż 3 zł.,
przelewy internetowe - 50 groszy.
 
Rachunek do obsługi dotacji bezpośradnich dla rolnictwa i płatności za sprzedane towary: dla rolników korzystających z rachunku bankowego jedynie dla dopłat i przyjmowanie płatności za sprzedaną produkcję.
Brak opłat za prowadzenie rachunku.
Pobierana jest prowizja od wypłat z rachunku w wysokości 0,35% wypłacanej kwoty.
 
Rolnicy - depozyty

Oprocentowanie Lokat w Banku Spółdzielczym w Dębicy

1 miesiąc          0,80 %

3 miesiące        0,90 %

6 miesięcy         1,10 %

12 miesięcy       1,40 %

24 miesiące       2,20 %

7 dni                  0,30 %

10 dni                0,32 %

14 dni                0,35 %

Oferta dla osób fizycznych
Oferta dla rolników
Oferta dla firm

Bank Spółdzielczy w Dębicy
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-16.30
Oddział w Jodłowej 7.30 do 14.00

 Kursy walut NBP z dnia: 2018-08-17
USD 3,7784 -0,23%
EUR 4,3061 -0,10%
CHF 3,7926 -0,54%
GBP 4,8043 -0,19%

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Narodowy Bank Polski
Związek Banków Polskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa