Komunikat w sprawie połączenia z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie !!!

 

Bank Spółdzielczy w Dębicy powstał w 1886 r.

Bank Spółdzielczy w Dębicy jest samodzielnym Bankiem zrzeszonym w ramach Banku Polskiej Spółdzielczości.

Bank Spółdzielczy w Dębicy posiada Centralę w Dębicy przy ul. Rzeszowskiej 14, Oddział w Jodłowej i placówki w Skrzyszowie oraz Mielu .

Organami Banku są:

 

Rada Nadzorcza w składzie :

Jerzy Gurga - Przewodniczący, Roman Kita - Wiceprzewodniczący

oraz członkowie : Alicja Franczak, HalinaTetiuk, Janina Żegleń, Elżbieta Bieszczad, Paweł Fulara, Stanisław Dzierwa, Józef Klucznik, Edward Kastarenda. 

Zarząd Banku w składzie:

Maciej Rydzy - Prezes Zarządu

oraz członkowie Zarządu: Renata Ligęzka-Koruba i Elżbieta Bieszczad

W Banku funkcjonują:

Dział Księgowości : Główny Księgowy Banku - Renata Ligęzka-Koruba,  Krystyna Szynal -Księgowy Oddziału

Dział Oszczędności i Rozliczeń : Elżbieta Bieszczad, Halina Żurek, Teresa Grzebyk, Renata Pietrucha, Małgorzata Zioło, Magdalena Ruciak, Katarzyna Kos

Dział Kredytów : Stanisława Lach, Anna Nylec, Władysława Lis, Władysława Mikrut

Sekcja Kasowa : Iwona Tarnopolska, Monika Wałęga, Elżbieta Kapłon 

Sekcja Informatyki: Maciej Sajdak

 

Historia Banku

BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY. Powstał na przełomie 1885/86 r. pod nazwą Towarzystwo Wzajemnego Kredytu. Firma dobrze się rozwijała, w 1913 r. kupiła działkę, na której powstał budynek, w którym bank działa do dzisiaj Do najważniejszych działaczy do wybuchu II wojny światowej zaliczyć należy Roberta Bergera – dziadka kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, który zamieszkiwał w budynku Banku (dyrektor w latach 1920-45), Włodzimierza Gradzińskiego i Maksymiliana Gawlika. Do grupy zasłużonych bankowców spółdzielców należą też Ludwik Porębski (długoletni przewodniczący Rady Nadzorczej) i Franciszek Parys kombatant AK, który w zarządzie pracował społecznie przez 36 lat oraz Stanisława Chmurę – kombatanta AK długoletniego działacza BS. W grudniu 1944 r. zmieniona została nazwa na Bank Spółdzielczy im. dr Stefczyka. Bank działał pod nazwami: Gminna Kasa Spółdzielcza, Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa, a nawet jako Bank Rolny. W 1999 r. Bank Spółdzielczy w Dębicy połączył się z BS w Jodłowej, przejmując wspólną nazwę tego pierwszego. Jego pierwszym po wojnie prezesem, także po przekształceniu TWZ w Bank Spółdzielczy im. dra Stefczyka, był Robert Berger - dziadek Kompozytora Krzysztofa Perndereckiego . Po nim funkcję tę pełnili kolejno: Bronisław Kmiecik, Stanisław Łagowski, Jan Szymaszek, Władysław Bartosz, Adam Cichoń, Antoni Rydzy. Obecnie członkami BS w Dębicy jest ok. 400 osób, firma zatrudnia ok. 25 pracowników i posiada 4 placówki.

 

 

INFORMACJE NA PODSTAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie Zarządu

Struktura organizacyjna

Polityka informacyjna

Zasady ładu korporacyjnego

Instrukcja rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji

 

Opinia Biegłego Rewidenta

Polityka Zmiennych Składników Wynagrodzenia

Regulamin Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Regulamin Organizacyjny

Shcemat BS Dębica

Statut BS w Dębicy

Wyciąg z protokołu RN ocena zasad ładu korporacyjnego

 

INFORMACJA ZWIĄZANA Z RODO


Bank Spółdzielczy w Dębicy
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-16.30
Oddział w Jodłowej 7.30 do 14.00

 Kursy walut NBP z dnia: 2019-07-22
USD 3,7869 +0,04%
EUR 4,2480 -0,26%
CHF 3,8571 +0,24%
GBP 4,7205 -0,35%

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Narodowy Bank Polski
Związek Banków Polskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa