Oferta dla Osób fizycznych - Bank Spółdzielczy w Dębicy

Osoby Fizyczne - kredyty

 

 
W ofercie kredytów dla Osób fizycznych posiadamy :
 
Kredyty konsumenckie: z przeznaczeniem na dowolnie wybrany cel.
 
Kredytu w rachunku ROR - debet. Oprocentowanie 10% w stosunku rocznym
 
Kredyty na zakup/ remont/modernizację  nieruchomości . Oprocentowanie od 7,5% w stosunku rocznym.
 
Kredyty samochodowe. Oprocentowanie od 9% w stosunku rocznym.
 
Osoby Fizyczne - rachunki
 
 W ofercie dla Osób fizycznych posiadamy rachunki :
 
 
Rachunek ROR:  Oferuje obsługę rozliczeń, możliwość uzyskania  kretytu odnawialnego w ROR (debet) oraz obsługę przez internet.
Opłata za prowadzenie rachunku w wysokości 2 zł miesięcznie,
rachunek internetowy - 1 zł miesięcznie
przelewy wewnętrzne - bez opłat,
przelewy do innego banku  - 90 groszy,
pozostałe przelewy - 0,5% kwoty, nie mniej niż 3 zł 
przelewy internetowe - 50 groszy
 
Oprocentowanie rachunków ROR i Avista wynosi 0,3 %
 
Osoby fizyczne - depozyty

Oprocentowanie Lokat w Banku Spółdzielczym w Dębicy

1 miesiąc          0,80 %

3 miesiące        0,90 %

6 miesięcy         1,10 %

12 miesięcy       1,40 %

24 miesiące       2,20 %

7 dni                  0,30 %

10 dni                0,32 %

14 dni                0,35 %

 

 

Zgodnie z  art. 56.1. ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939 z późn. zm.: „Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

Oferta dla osób fizycznych
Oferta dla rolników
Oferta dla firm

Bank Spółdzielczy w Dębicy
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-16.30
Oddział w Jodłowej 7.30 do 14.00

 Kursy walut NBP z dnia: 2018-08-17
USD 3,7784 -0,23%
EUR 4,3061 -0,10%
CHF 3,7926 -0,54%
GBP 4,8043 -0,19%

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Narodowy Bank Polski
Związek Banków Polskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa