LOGOWANIE DO ARCHIWUM
BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĘBICY

 

 Dostęp do rachunku internetowego

Dostęp do rachunku internetowego jest możliwy :  przez stronę rachunków internetowych  https://iri.bsdebica.i-bs.pl/klient/ , przez stronę główną  www.bsdebica.i-bs.pl zakładka bankowość internetowa lub za pomocą przeglądarki FirefoxPortable zamieszczonej na dysku usb otrzymanym z Banku.

UWAGA !!! Jeśli chcemy korzystać z bankowości internetowej bez konieczności podpinania dysku usb  należy zainstalować w przeglądarce internetowej komputera, z którego korzystamy certyfikat otrzymany z Banku na dysku usb.

Certyfikat znajduje sie na dysku usb w katalogu cert.  Po zaczytaniu certyfikatu na dowolnym komputerze dysk usb nie jest już na tym komputerze potrzebny.

Instalacja certyfikatu

W przypadku przeglądarki Internet Explorer

 • Wybieramy zakładkę: Narzędzia.
 • Opcje internetowe.
 • Zawartość.
 • Certyfikaty.
 • Importuj .
 • Następnie wskazujemy certyfikat otrzymany z Banku na dysku usb - katalog cert (jeśli certyfikat sie nie pojawił zaznaczamy w rozszerzeniu - wybierz wszystkie i wtedy się pojawia).
 • Podajemy hasło do certyfikatu otrzymane z Banku i nacisnąć OK.

W przypadku korzystania z przeglądarki Mozilla - Firefox

 • Wybieramy zakładkę : Narzędzia.
 • Opcje.
 • Zaawansowane.
 • Szyfrowanie.
 • Wyświetl Certyfikaty.
 • zakładka Twoje Certyfikaty.
 • Importuj .
 • Następnie wskazujemy certyfikat otrzymany z Banku na dysku usb - katalog cert (jeśli certyfikat sie nie pojawił zaznaczamy w rozszerzeniu - wybierz wszystkie i wtedy się pojawia).
 • Podajemy hasło do certyfikatu otrzymane z Banku i nacisnąć OK.

W przypadku korzystania z przeglądarki Opera ( niezalecane ze względu na powolne zaczytywanie certyfikatów).

 • Menu.
 • Ustawienia.
 • Preferencje.
 • Zabezpieczenia.
 • Zarządzaj certyfikatami.
 • Importuj .
 • Następnie wskazujemy certyfikat otrzymany z Banku na dysku usb - katalog cert (jeśli certyfikat sie nie pojawił zaznaczamy w rozszerzeniu - wybierz wszystkie i wtedy się pojawia).
 • Podajemy hasło do certyfikatu otrzymane z Banku i nacisnąć OK.

 


Bank Spółdzielczy w Dębicy
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-16.30
Oddział w Jodłowej 7.30 do 14.00

 Kursy walut NBP z dnia: 2019-11-14
USD 3,9011 +0,28%
EUR 4,2916 +0,15%
CHF 3,9501 +0,51%
GBP 5,0130 +0,28%

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Narodowy Bank Polski
Związek Banków Polskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa